1

چینی زرین سرویس twelve نفره کواترو طرح فلورانس

News Discuss 
ایجاد نقوشی که تضاد کمی با زمینه طرح دارند یکی از روش هایی است که در سال های اخیر به بارها از آن استفاده شده است از این دسته میتوان به طرح های حریر، سپید صدف، ریوا و روما اشاره کرد. چینی طرح روما یکی از طرح های محبوب https://tripsbookmarks.com/story13282156/%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%DB%B1%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story